Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей сервісу"

Меню


Різне


Професії


Адреса ліцею:
69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129
Телефони:
(061)769-20-51;
(061)769-20-52;
(061)769-20-53
група у Facebook
Календар України. Українське ділове мовлення Випускників шкіл запрошуємо на навчання до ДНЗ "Запорізький професійний ліцей сервісу".

Правила прийому

ПРАВИЛА
прийому до Державного навчального закладу 
«Запорізький професійний ліцей сервісу»
 
 
1.1.      Правила прийому до Державного навчального закладу «Запорізький професійний ліцей сервісу» в 2018 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499  та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.
1.2.      Правила прийому до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» є обов'язковими для виконання всіма працівниками та абітурієнтами ДНЗ «Запорізький ПЛС».
1.3.      До ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.
1.4.      Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно - технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно - технічну освіту у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.5.      Прийом громадян до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу»
здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:               кваліфікований робітник.  Крім того, в ліцеї можуть створюватися групи курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації.
1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
1.7. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 
2.1.      Прийом до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» здійснює приймальна комісія.
2.2.      Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.
2.3.      Правила прийому до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил прийому, затверджуються керівником ДНЗ«Запорізький професійний ліцей сервісу» за погодженням з Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації не  пізніше 01 грудня поточного року.
        2.4. Приймальна комісія:
-        організовує прийом заяв та документів;
-        проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
-        організовує та координує підготовку та проведення конкурсного
відбору;
-        приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
-        організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
-        вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
        2.5. Правила прийому до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» доводяться до відома вступників через сайт навчального закладу, засоби масової інформації, інформаційні стенди, індивідуальні бесіди, на зустрічах з випускниками шкіл та їх батьками.
        2.6. Графік роботи приймальної комісії
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
з 8.00 до 16.45
(крім святкових)
перерва з 12.00 до 12.30
П’ятниця
з 8.00 до 15.30
Субота Неділя
вихідний
 
2.7. Строки проведення прийому на навчання
з 01.06.2018р. по 31.08.2018р.
 
2.8. Учням, мешканцям інших міст, згідно поданих заяв, надаються місця у гуртожитку секційного типу, де створені усі умови для проживання та побуту.
 
2.9.  Перелік  професій ліцею, згідно отриманих ліцензій,
та планові обсяги прийому на 2018/2019 н. р.
 
з/п
Код
за ДК
Повна назва професії
Ліцензований
обсяг
прийому
Види
професійної
підготовки
Рівень кваліфікації
 
Термін
навчання
Планований обсяг
прийому
Державне замовлення
1. На базі 9 класів (з наданням повної загальної середньої освіти)
1.
6113
7331
Квітникар
Флорист
60
ППП
Квітникар
3 розряду.
Флорист
4 розряду.
2 роки
37 тижнів
25
2.
7442
Взуттьовик
з індивідуального пошиття взуття
90
ППП, ПТН, ПП, ПК
Взуттьовик
5 розряду
2 роки
10 місяців
25
3.
5141
 
5141
Перукар
(перукар-модельєр)
Манікюрник
60
ППП
Перукар
 І класу
Манікюрник
2 роки
39 тижнів
30
2. На базі 11 класів
1.
7442
Взуттьовик
з індивідуального пошиття взуття
90
ППП, ПТН, ПП, ПК
Взуттьовик
4 розряду
1 рік
20 тижнів
20
2.
5141
 
5141
Перукар
(перукар-модельєр)
Манікюрник
60
ППП
Перукар
 І класу.
Манікюрник
1 рік
27 тижнів
30
3.
5123
5123
Офіціант
Бармен
50
ППП
Офіціант
4 розряду.
Бармен
4 розряду
1 рік
24 тижні
20
 

3. Документи для вступу.
 
        3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
-          документ про освіту (оригінал) при умові вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
-          медичну довідку за формою 086-у, установленою чинним законодавством (оригінал);
-          картку профілактичних щеплень (оригінал  та копії - 2 шт.);
-          свідоцтво про народження, паспорт (копії – 4 шт.);
-          ідентифікаційний номер (копії – 4 шт.);
-          паспорт батьків (копія);
-          довідка з місця проживання;
      -    копія приписного свідоцтва або військового квітка (для юнаків
            старше 16 років);
-          8 фотокарток розміром 3 х 4см;
-    оригінали або копії інших документів визначені навчальним
закладом, що необхідні для формування особової справи
вступника;
-          документи, які  підтверджують право на першочергове
 зарахування.
Усі копії документів завіряються в установленому порядку.
3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмовий дозвіл відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
           3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому.
 
        4.1. Прийом до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
 
п/п
Код за ДК
Повна назва професії
Вступні випробування
1.На базі 9 класів
1.
7433
Квітникар
Флорист
 
 
 
 
 
за результатами співбесіди.
2.
7442
Взуттьовик
з індивідуального пошиття взуття
за результатами співбесіди.
3.
7433
Кравець
за результатами співбесіди.
4.
5141
Перукар
(перукар-модельєр)
Манікюрник
за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту, співбесіди, тестування.
2. На базі 11 класів
1.
7442
Взуттьовик
з індивідуального пошиття взуття
за результатами співбесіди.
2.
5141
Перукар
(перукар-модельєр)
Манікюрник
за результатами середнього балу атестату про повну загальну середню освіту,  співбесіди, тестування.
3.
5123
5123
Офіціант
Бармен
за результатами співбесіди.
 
4.2. Конкурсний відбір проводиться з 20.08.2018р. по 23.08.2018р. окремо по кожній професії, згідно графіку затвердженого директором ДНЗ «Запорізький ПЛС».
Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації, може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок, відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".
4.3.          Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування або співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
        4.4. Серед вступників, які отримали однаковий конкурсний бал, перевага надається тому,  який раніше подав заяву на вступ до   навчального закладу.

 
5.1. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
-         випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
-         випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
-         учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
-         діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
-          діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;
-         особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
        5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» за обраною чи рекомендованою формою навчання.
5.4.      У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.
5.5.      Зарахування до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» здійснюється наказом директора.
5.6.      Після конкурсного відбору, зарахування до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється в межах державного замовлення, та понад його, відповідно до ліцензованого обсягу навчального закладу.
6. Прикінцеві положення.
 
6.1.      Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» може проводити додатковий прийом.
6.2.      Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.
6.3.      Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
      6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей сервісу» здійснюється Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, та Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації.
 
Розглянуті та прийняті
на засіданні педагогічної ради
протокол № 2 від 06 листопада 2017 р.
Затверджено наказом директора ДНЗ «Запорізький ПЛС»
284 - ОД від 28 листопада 2017р.
 
Записей нет.