Здобувачі освіти (ліцензований обсяг та фактична кількість)