Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації